b1f270701edc47daa0769b919353d754_12_5000
haje
  • Hajé van Egmond
  • Ontruimen bij Brand

Elementon heeft op basis van een voorbeeld en een korte uitleg in korte tijd een goed en goed werkend rekenmodel gemaakt. Pluspunt daarbij was vooral dat Dinand op hele korte termijn een beeld heeft kunnen schetsen hoe het eindresultaat eruit komt te zien. Vanaf dag één heb ik de ontwikkeling kunnen volgen en via korte updates bleef ik op de hoogte van de stand van zaken. Het stellen van gerichte en heldere vragen door Dinand en een vooraf opgesteld testprotocol heeft het project vloeiend laten verlopen. Complimenten!

Ontruimen bij Brand

Geregeld BV ontwikkelde een rekenmethode waarbij een indicatie wordt gegeven hoe makkelijk een zorginstelling ontruimd kan worden. Elementon ontwikkelde een webapp waarmee deze berekeningen inzichtelijk gemaakt worden.

Ontruimen bij brand is een website van Geregeld BV waar informatie gegeven word over het ontruimen van zorginstellingen bij brand. Onderdeel van deze website is een rekenmethode die inzicht verschaft in:

  • Hoeveel tijd hebben we voor het ontruimen van deze zorginstelling bij brand
  • Hoeveel tijd hebben we nodig voor het ontruimen van deze zorginstelling

Elementon zette het gemaakte model om in een makkelijk te gebruiken webapp die op ontruimenbijbrand.nl ontsloten kan worden. Bezoekers kunnen een formlier invullen, hun resultaten bekijken, hun formulier weer aanpassen en ook zichzelf de resultaten laten mailen. De website is erg simpel vormgegeven omdat het in eerste instantie om een pilot project gaat.

De website werd ontwikkeld zoals het hoort: op basis van de specificaties van de klant, voorzien van automatische tests en gebruikmakend van bewezen technologie. De hosting wordt gerealiseerd door Elementon hosting.

Impressie

Screenshot_2020-03-30-ontruimenbijbrand-nl(2)
Screenshot_2020-03-30-Am-I-Responsive-
Screenshot_2020-03-30-ontruimenbijbrand-nl(1)
b1f270701edc47daa0769b919353d754_12_5000